Skip to main content

Vision & Mission

ସାଧାରଣ ଭିତର ବ୍ୟାନର _ ଶିଳ୍ପ

Vision & Mission

 ଉଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମାନବ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଚାରୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ଅନେକ କର୍ପୋରେସନ୍ ମୁଖ୍ୟତ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପଗୁଡିକର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବମାନଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରାଏ | ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଲିମ ସୁବିଧା |