Skip to main content

ବିଭାଗ ବିଷୟରେ

ରାଜ୍ୟରେ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱସଂପନ୍ନ ଅଟେ I ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଦିରେ ଏହା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ I ଉତ୍ପାଦନ  କ୍ଷେତ୍ର ଶିଳ୍ପାୟନ ର ଏକ ମହତ୍ଵପୁର୍ଣ ଦିଗ ଭାବେ ରହିଆସିଛି I ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟ ର ବିକାଶ ରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି I  ଏହି ଉତ୍ପାଦନ  କ୍ଷେତ୍ର  ପ୍ରାକୃତିକ ସଂସାଧନ ର ଉପଯୋଗୀତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା,ପ୍ରଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ,ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତଥା ବେକାର ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ଲାଭଜନକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏହା ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ I ଏହି…

ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ